Priložnost za so. p. !

Dogodki za socialna podjetja

BODI SOC – informacije vsem zainteresiranim socialnim podjetjem in potencialnim so. p. NOVEMBER 2022

DELAVNICA FOKUSNE SKUPINE

V okviru izvajanja projekta BODI SOC Krepitev podpornega okolja za socialna podjetja na območju kohezijske regije Vzhodna Slovenija vabljeni na delavnico fokusne skupine »Socialno podjetništvo – prihodnost sodobne družbe« četrtek, 24. 11. 2022, ob 9.00 Center Rinka, Solčava 29, 3335 Solčava

Brezplačna delavnica je namenjena vsem, ki jih zanima tematika socialnega podjetništva. Projekt sofinancirata Republika Slovenija, MGRT in EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Vodilni partner za Vzhodno kohezijsko regijo je Razvojna agencija Savinjske regije d.o.o., partnerja v projektu sta Zavod SLOKVA so.p. in Zavod Vitica so.p.

Prijavite se lahko do 22. 11. 2022 na elektronski naslov: info.rasr@bodisoc.si.

AKADEMIJA SOCIALNEGA PODJETNIŠTVA

V okviru projekta BODI SOC Razvojna agencija Savinjske regije (RASR), skupaj s partnerjema, socialnima podjetjema VITICA in SLOKVA je 1. septembra  odprla vrata Akademije socialnega podjetništva, s sedežem na Celjski cesti 10 v Vojniku. Pripomogla bo k večji prepoznavnosti in sistemski podpori socialnega podjetništva, vključene socialne podjetnike pa bo opolnomočila tudi za podjetniško delovanje na mednarodnih trgih in za trajnostno dolgoročno uspešnost.

Gre za prvo takšno akademijo v Sloveniji, omogočala pa bo tudi mednarodno povezovanje, saj je povezana z mednarodno Akademijo za socialno podjetništvo, s sedežem v Armeniji, in mrežo socialnih partnerjev po vsem svetu. Tako bodo lahko zainteresirani bodoči socialni podjetniki iz Slovenije pridobivali neposredne izkušnje pri svojih mentorjih v tujini.

Več informacij: www.bodisoc.si

REVAV-16 -Vavčer za digitalni marketing za socialna podjetja

Prijavijo se lahko samo podjetja s statusom socialnega podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki so se preoblikovala po Zakonu o socialnem podjetništvu in opravljajo gospodarske dejavnosti (Uradni list RS, št. 20/11, 90/14 – ZDU-1I in 13/18).

ROK: Povabilo je odprto do porabe sredstev, najdlje do 31.3.2023.

Več na: https://www.podjetniskisklad.si/revav-16-vavcer-za-digitalni-marketing-za-socialna-podjetja/ 

POSLOVNA URGENCA – PROGRAM EARLY WARNING SLOVENIJA

Program je prvenstveno namenjen mikro, malim in srednje velikim podjetjem in podjetnikom,  ki opažajo prve znake potencialnih težav v poslovanju ali se z njimi že  soočajo ter iščejo rešitve in možnosti za izboljšave poslovanja.

Več na: https://www.podjetniskicenter-sg.si/Novice/ArtMID/1322/ArticleID/3957

JAVNI RAZPIS ZA DODELJEVANJE GARANCIJ UGODNIH BANČNIH KREDITOV ZA POSPEŠEVANJE RAZVOJA PODJETNIŠTVA V KOROŠKI REGIJI

Upravičenci so mikro, mala podjetja, samostojni podjetniki, društva, zavodi, zadruge in socialna podjetja, ki dostopajo do ugodnih kreditov in garancij za investicije do 8 let, obratna sredstva in predfinanciranje projektov pa do 3 let. Višina garancije: 50% za investicije in 80% za obratna sredstva in predfinanciranje projektov.

Rok prijave: 31. 12. 2022 oz. do porabe sredstev

Razpisnik: RRA Koroška d.o.o.

Dodatne informacije: https://cutt.ly/kHpXrWh 

JAVNA DELA 2023

Sofinanciranje stroškov zaposlitve dolgotrajno brezposelnih v javnih delih na javnem povabilu za izbor programov za leto 2023. Povabilo je odprto od 11. 11. 2022 do razdelitve sredstev, najdlje do 28. 4. 2023.

Več na: https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/javna-dela-2023

ZELENA DELOVNA MESTA 2022

Mesečno subvencijo v višini 680 EUR lahko prejmete za zaposlitev brezposelnih na zelenih delovnih mestih. Subvencijo prejemate za največ 12 mesecev. Delovno razmerje je za nedoločen čas.

Več na: https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/zelena-delovna-mesta-2022

HITREJŠI VSTOP MLADIH NA TRG DELA

Subvencije za zaposlitev brezposelnih mladih, starih do 25 let, za nedoločen čas v višini od 5.400 do 8.820 EUR za izbrane delodajalce. Delodajalci zagotavljate tudi mentorstvo ter usposabljanje ali izobraževanje tako osebi kot mentorju v trajanju vsaj 30 šolskih ur/osebo.

Več na: https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/hitrejsi-vstop-mladih-na-trg-dela

UČNE DELAVNICE 2020: SPODBUDE ZA ZAPOSLOVANJE

Mesečna subvencija po 740 EUR za zaposlitev brezposelnih udeležencev praktičnega usposabljanja v programu Učne delavnice. Delovno razmerje je za najmanj pol leta, z možnostjo podaljšanja še za najmanj pol leta. Povabilo je odprto do porabe sredstev, najdlje do 30.12.2022.

Več na: https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/ucne-delavnice-2020-spodbude-za-zaposlovanje

JAVNI RAZPIS ZA RAZVOJ PROSTOVOLJSKIH ORGANIZACIJ

Namen javnega razpisa:

Za organizirano in kakovostno prostovoljsko delo ter za zagotovitev ustrezne usposobljenosti prostovoljcev so potrebne organizacije, ki prostovoljsko delo organizirajo in usmerjajo proces prostovoljstva ter usposobljeni mentorji in koordinatorji prostovoljstva. Javni razpis bo tako spodbujal zaposlovanje mentorjev in/ali koordinatorjev prostovoljstva na različnih vsebinskih in geografskih območjih.

Namen javnega razpisa je sofinanciranje predvidoma 35 delovnih mest za mentorje in/ali koordinatorje prostovoljstva v prostovoljskih organizacijah.

Delo mentorja na področju prostovoljstva obsega skrb za prostovoljce, uvajanje prostovoljcev v delo, motiviranje, svetovanje, vodenje prostovoljcev, povezovanje, spodbujanje, nudenje podpore ipd.

Koordinator prostovoljstva usklajuje delo in procese, povezuje prostovoljce z ljudmi, oblikuje urnike dela prostovoljcev, usklajuje delovanje prostovoljcev z organizacijo, vodstvom, sodelavci ipd.

Rok: 7. 12. 2022

Več na: https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-razvoj-prostovoljskih-organizacij/

Za vse informacije se lahko obrnete na podporno okolje za socialna podjetja za vzhodno regijo:

RASR, Razvojna agencija Savinjske regije, d. o. o.

Ulica XIV. divizije 12

3000 Celje

T: 03 589 40 82

E: nina.erjavec.ceglar@rasr.si, primoz@rasr.si ali razvojna.agencija@rasr.si

Zavod za pomoč družini na domu VITICA, Gornja Radgona, so.p.

Partizanska cesta 15

9250 Gornja Radgona

T: 02 561 15 20

E: dunja.ficko@vitica.si in zora.borko@vitica.si

SLOKVA, zavod za razvoj neizkoriščenih potencialov, so. p.

Podgorska cesta 2

2380 Slovenj Gradec

T: 031 345 095

E: alenka.berloznik@slokva.si ali info@slokva.si

Spremljajte nas na spletni strani projekta https://www.bodisoc.si/ in na FB profilu https://m.facebook.com/bodisoc/

Veseli bomo, če elektronsko sporočilo posredujete vsem, ki bi jih ta tema utegnila zanimati.

SLOKVA,

zavod za razvoj neizkoriščenih potencialov, so. p. 

Podgorska cesta 2,

2380 SLOVENJ GRADEC

 

Objavljeno v Uncategorized | Komentiraj

Priložnost zaposlovanja v LJ

Priložnosti zaposlovanja v poklicih z največjim povpraševanjem

V četrtek, 12. maja, od 9. do 14. ure, vas vabimo na zaposlitveni sejem Priložnosti zaposlovanja v poklicih z največjim povpraševanjem. Pridružite se pestremu sejemskemu dogajanju pod okriljem naše Območne službe Ljubljana, v prostorih na Parmovi 32 in v Kariernem središču na Smoletovi 12.

Osrednji poudarek na dogodku je namenjen predstavitvi delodajalcev in zaposlitvenih priložnosti v dejavnostih:

  • zdravstva, socialne oskrbe,
  • proizvodnje, skladiščenja, trgovine,
  • gostinstva, turizma ter
  • v vojski in policiji.

Iskalci zaposlitve boste tako imeli priložnost:

  • spoznati delodajalce in jim prisluhniti, kakšne sodelavce potrebujejo,
  • predstaviti se delodajalcem na zaposlitvenih razgovorih in se z njimi pogovoriti o možnostih zaposlitve.

Med spremljajočimi sejemskimi dejavnostmi smo za iskalce zaposlitve pripravili zanimiva predavanja in delavnice, na katerih boste lahko dopolnili svoja znanja in veščine, kako kar najbolje predstavite sebe, svoje kompetence in življenjepis.

Delodajalce bomo na predavanjih seznanili z aktualnimi spodbudami ter možnostmi usposabljanja in zaposlovanja v poklicih, ki jih na trgu dela primanjkuje.

Predstavljene bodo:

  • štipendije za deficitarne poklice in kadrovske štipendije (Izmenjevalnica) ter spodbude za zaposlovanje invalidov Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS,
  • aktualne spodbude za zaposlovanje v poklicih z največ povpraševanja (ZRSZ, ZPIZ, FURS) ter
  • zaposlovanje tujcev v deficitarnih poklicih, ko na domačem trgu dela ni ustreznih kandidatov.

► Oglejte si celoten program sejma.

Objavljeno v Uncategorized | Komentiraj

Regijsko srečanje in mreženje podpornega okolja v Savinjski regiji

Lokacija: SPOT svetovanje Savinjska, v prostorih Območne obrtno-podjetniške zbornice Celje, Cesta na Ostrožno 4, Celje

Datum: 18. oktober 2018, s pričetkom ob 9. uri

Opis dogodka: Prvi tovrstni dogodek pod okriljem projekta SPOT svetovanje Savinjska, ki je namenjen srečanju in povezovanju celotnega podpornega okolja za podjetništvo v regiji. Program, ki ga bo povezovala mag. Tatjana Štinek, vsebuje predstavitve nekaterih podpornih institucij v regiji. Vsi prisotni boste imeli priložnost sodelovati  v razpravi namenjeni krepitvi in nadgradnji medsebojnega sodelovanja s sedmimi partnerji projekta SPOT svetovanje Savinjska: Območno obrtna-podjetniška zbornica Celje, ŠC Slovenske Konjice-Zreče, Zbornica zasebnega gospodarstva Žalec, Razvojna agencija Savinja, Savinjsko šaleška območno razvojna agencija d.o.o., Razvojna agencija Sotla in  Savinjsko-šaleška gospodarska zbornica.

Beri naprej

Objavljeno v Uncategorized | Komentiraj

Moja podoba in moja garderoba

“Več vem, manj potrebujem”
Na srečanju z Leo Pisani se bomo naučili prilagajati izbor oblačil, ki pristojijo naši postavi, obliki obraza, prav tako pa našemu življenjskemu slogu in karakterju. Ko sebe poznamo dovolj dobro, lahko uresničujemo slogan “Več vem, manj potrebujem”, ki ga tudi iz ekološkega vidika ravnanja z oblačili zagovarja strokovnjakinja za kulturo oblačenja, Lea Pisani!

V komunikaciji so izrednega pomena tudi naša oblačila. Morda se premalo zavedamo, da vplivajo tudi na našo samopodobo. Poleg tega pa verjamem, da se neštetokrat pred svojo polno garderobno omaro vprašate:
Beri naprej

Objavljeno v Uncategorized | Komentiraj

Temeljna kvalifikacija voznik v cestnem prometu OKTOBER 2018

izpit (teoretični in praktični) za prevoz blaga – vključen DDV – 260,00 €
izpit (teoretični in praktični) za prevoz potnikov – vključen DDV – 315,00 €
priprave in izpit (teoretične in praktične) za prevoz blaga – vključen DDV – 445,00 €
pripave in izpit (teoretične in praktične) za prevoz potnikov- vključen DDV – 555,00 €

Beri naprej

Objavljeno v Uncategorized | Komentiraj