ZA LASTNIKE GOZDOV

Društvo brezposelnih Slovenije – Servis dela, socialno podjetje sporoča lastnikom gozdov, ki so utrpeli škodo v lanskem letu po žledolomu ali drugih elementarnih nesrečah (zima, sneg, nevihte, poplave,…) na območju Zgornje Savinjske doline in Šaleške doline, da smo v sodelovanju z ZRSZ Velenje in centralno službo v Ljubljani, na podlagi javnega povabila in izbora programov javnih del (2014-15), s 1. 3. 2015 ponovno pričeli z izvajanjem programa javnega dela pod naslovom:

»Pomoč v primeru elementarnih nesreč«.

Vsem lastnikom gozdov na območju Zavoda RS za gozdove OE Nazarje sporočamo, da  nudimo in izvajamo pomoč pri odpravi škode v gozdu. Pomoč pri vzpostavljanju gozdne higiene in gozdnega reda je za lastnike gozdov brezplačna, zato nas čim prej kontaktirajte, da vas evidentiramo in realiziramo konkretna dela skladno z izvedbenim načrtom, ki smo ga pripravili skupaj s partnerji na programu JD ( Zavod za gozdove RS Območna enota Nazarje, Savinjsko gozdarsko društvo, društva lastnikov gozdov Zgornje Savinjske doline, Društvo lastnikov gozdov Šaleške doline in občine SAŠA regije).

 

Pokličite nas na telefon 03 839 15 01 (vsak delavnik od 7.00 do 15.00), ali nam pišite na elektronski naslov info@servisdela.eu.

Kontaktni osebi za dogovor in realizacijo izvedbe del v gozdu:

Opravljeno delo naših zaposlenih.

Gozdni red in higiena – opravljeno delo naših zaposlenih.

Povpraševanje:


“Kaj naj lastnik gozda postori, kadar mu žled poškoduje gozd in usmeritve za sanacijo poškodovanega gozda?” – vir: www.zgs.si, 2014.

“Podrto drevje gnije v gozdovih” – vir: RTV SLO, MMC, 13. 8. 2014.

“Za odpravljanje posledic žleda letos 19 programov javnih del” – vir: DELO, 18. 11. 2014.

Obnova gozdov po žledu – povzetek mednarodne konference, Postojna, marec 2015 

GALERIJA SLIK

???????????????????????????????

Delovišče: Ljubno, marec 2015

???????????????????????????????

Delovišče: Ljubno, marec 2015

 

 

 

 

 

 

Teren prej2

Delovišče: Faroška, Ljubno, april 2015

Teren prej-zgoraj

Delovišče: Faroška, Ljubno, april 2015

 

 

 

 

 

 

 

Teren potem - zgoraj

Delovišče: Faroška, Ljubno, april 2015, potem

Teren potem

Delovišče: Faroška, Ljubno, april 2015, potem

2015-04-15 08.44.25

Delovišče: Homec, Rečica ob Savinji, april 2015

2015-04-15 08.11.41

Delovišče: Homec, Rečica ob Savinji, april 2015

 

 

 

 

 

 

 

Spodnje Kraše prej

Delovišče: Spodnje Kraše prej, maj 2015

Spodnje Kraše potem

Delovišče: Spodnje Kraše, potem, maj 2015

 

 

En odziv na ZA LASTNIKE GOZDOV

  1. Pingback: April 2015 |

Komentiranje zaprto.