Poslovno komuniciranje in poslovni bonton za podjetnike

SPOT svetovanje Obalno-kraške regije organizira brezplačno delavnico
»Poslovno komuniciranje in poslovni bonton za podjetnike«
v PONEDELJEK, 15. oktobra 2018 ob 8.30. uri
v prostorih Območne obrtno-podjetniške zbornice Sežana, Kraška ulica 6, 6210 Sežana
in
v PONEDELJEK, 15. oktobra 2018 ob 13. uri
v prostorih Primorske gospodarske zbornica, Ferrarska ulica 2 (Ogrlica), 6000 Koper

Delavnica je BREZPLAČNA!
Čas trajanja je predvidoma 2 šolski uri.

Čeprav nekateri nepremišljeno trdijo, da lahko vljudnostna pravila in knjige o lepem vedenju kot staro kramo zmečemo v smeti, praksa vsak dan na vseh področjih našega življenja dokazuje, da ljudje potrebujemo določena pravila vedenja, pravila v komunikaciji s partnerjem, otroki, s kolegi, pa na delovnem mestu in s poslovnimi partnerji, strankami. Ta zunanja podoba našega vedenja pa nam včasih povzroča težave.
Vsebina delavnice:


•    pravila sodobnega evropskega bontona (novosti v poslovnem svetu, odnos moški, ženska, zasebno življenje, vrača se romantika,…)
•    sprejem poslovnih partnerjev, gostov, strank, dobrodošlica, kako postopamo, ko smo sami v vlogi gostov
•    pravilen odnos do tajnice, poslovne sekretarke, do sodelavcev, kaj je dobro vedeti o komunikaciji s podrejenimi in seveda nadrejenimi
•    neverbalno komuniciranje, govorica telesa, nasmejan ali zlovoljen obraz, poslovna govorica telesa naša prednost in priložnost
•    predstavljanje, naslavljanje, rokovanje, kdo komu prvi ponudi roko, kakšen je pravilen stisk roke
•    tikanje ali vikanje
•    olikan poslovni sestanek, (nekaj nasvetov za dobro izpeljan sestanek, razgovor, predstavitev sodelavcev, kako pravočasno zaključiti, kdo lahko vstopa v prostor, ko sestanek že poteka,…)
•    kdaj in kako izročamo poslovne vizitke, kakšne so pravilno oblikovane službene vizitke, čemu je namenjena prazna hrbtna stran
•    upoštevanje prednostnega vrstnega reda in poznavanje pravil (koga prej pozdraviti, komu prej ponuditi roko, sedežni red in posedanje na sestankih,…)
•    uporaba stacionarnih in prenosnih telefonov
•    kultura oblačenja, obleka v delovnem času za gospoda in gospo, oblačila za svečane priložnosti, prosti čas, higiena sodobnega človeka, osebna urejenost, kdaj še zamižati na eno oko, (vse kar je potrebno vedeti o izrazih business formal, business standard, business casual, smart casual, sporty casual,…)
•    pisna komunikacija, načela uspešnega sporočanja, elektronska komunikacija, elektronska pošta, internet

Delavnico bo izvedla Bojana Košnik, samostojna predavateljica, ki se že več kot deset let ukvarja z bontonom v podjetjih in s protokolom. Izvedla je številna samostojna predavanja in delavnice o diplomatskem, poslovnem protokolu in kulturi vedenja, na posameznih ministrstvih in drugih državnih institucijah, številnih podjetjih, šolah, v zadnjem času tudi v tujini, predvsem v Italiji in Hrvaški. Je avtorica številnih strokovnih prispevkov in avtorica strokovne knjige 24 UR POSLOVNEGA BONTONA.

»Nikoli več ne bomo imeli druge priložnosti, da naredimo prvi vtis«
Dodatne informacije: SPOT svetovanje Obalno-kraške regije: 05 662 58 34.
Prijave za delavnico v Sežani: petra.weber@ozs.si, za delavnico v Kopru: spot.obalnokraske@gmail.com.


Tukaj najdete vir objave

 

 

Ta vnos je bil objavljen v Uncategorized. Zaznamek za trajno povezavo.

Dodaj odgovor