Priložnost za so. p. !

Dogodki za socialna podjetja

BODI SOC – informacije vsem zainteresiranim socialnim podjetjem in potencialnim so. p. NOVEMBER 2022

DELAVNICA FOKUSNE SKUPINE

V okviru izvajanja projekta BODI SOC Krepitev podpornega okolja za socialna podjetja na območju kohezijske regije Vzhodna Slovenija vabljeni na delavnico fokusne skupine »Socialno podjetništvo – prihodnost sodobne družbe« četrtek, 24. 11. 2022, ob 9.00 Center Rinka, Solčava 29, 3335 Solčava

Brezplačna delavnica je namenjena vsem, ki jih zanima tematika socialnega podjetništva. Projekt sofinancirata Republika Slovenija, MGRT in EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Vodilni partner za Vzhodno kohezijsko regijo je Razvojna agencija Savinjske regije d.o.o., partnerja v projektu sta Zavod SLOKVA so.p. in Zavod Vitica so.p.

Prijavite se lahko do 22. 11. 2022 na elektronski naslov: info.rasr@bodisoc.si.

AKADEMIJA SOCIALNEGA PODJETNIŠTVA

V okviru projekta BODI SOC Razvojna agencija Savinjske regije (RASR), skupaj s partnerjema, socialnima podjetjema VITICA in SLOKVA je 1. septembra  odprla vrata Akademije socialnega podjetništva, s sedežem na Celjski cesti 10 v Vojniku. Pripomogla bo k večji prepoznavnosti in sistemski podpori socialnega podjetništva, vključene socialne podjetnike pa bo opolnomočila tudi za podjetniško delovanje na mednarodnih trgih in za trajnostno dolgoročno uspešnost.

Gre za prvo takšno akademijo v Sloveniji, omogočala pa bo tudi mednarodno povezovanje, saj je povezana z mednarodno Akademijo za socialno podjetništvo, s sedežem v Armeniji, in mrežo socialnih partnerjev po vsem svetu. Tako bodo lahko zainteresirani bodoči socialni podjetniki iz Slovenije pridobivali neposredne izkušnje pri svojih mentorjih v tujini.

Več informacij: www.bodisoc.si

REVAV-16 -Vavčer za digitalni marketing za socialna podjetja

Prijavijo se lahko samo podjetja s statusom socialnega podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki so se preoblikovala po Zakonu o socialnem podjetništvu in opravljajo gospodarske dejavnosti (Uradni list RS, št. 20/11, 90/14 – ZDU-1I in 13/18).

ROK: Povabilo je odprto do porabe sredstev, najdlje do 31.3.2023.

Več na: https://www.podjetniskisklad.si/revav-16-vavcer-za-digitalni-marketing-za-socialna-podjetja/ 

POSLOVNA URGENCA – PROGRAM EARLY WARNING SLOVENIJA

Program je prvenstveno namenjen mikro, malim in srednje velikim podjetjem in podjetnikom,  ki opažajo prve znake potencialnih težav v poslovanju ali se z njimi že  soočajo ter iščejo rešitve in možnosti za izboljšave poslovanja.

Več na: https://www.podjetniskicenter-sg.si/Novice/ArtMID/1322/ArticleID/3957

JAVNI RAZPIS ZA DODELJEVANJE GARANCIJ UGODNIH BANČNIH KREDITOV ZA POSPEŠEVANJE RAZVOJA PODJETNIŠTVA V KOROŠKI REGIJI

Upravičenci so mikro, mala podjetja, samostojni podjetniki, društva, zavodi, zadruge in socialna podjetja, ki dostopajo do ugodnih kreditov in garancij za investicije do 8 let, obratna sredstva in predfinanciranje projektov pa do 3 let. Višina garancije: 50% za investicije in 80% za obratna sredstva in predfinanciranje projektov.

Rok prijave: 31. 12. 2022 oz. do porabe sredstev

Razpisnik: RRA Koroška d.o.o.

Dodatne informacije: https://cutt.ly/kHpXrWh 

JAVNA DELA 2023

Sofinanciranje stroškov zaposlitve dolgotrajno brezposelnih v javnih delih na javnem povabilu za izbor programov za leto 2023. Povabilo je odprto od 11. 11. 2022 do razdelitve sredstev, najdlje do 28. 4. 2023.

Več na: https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/javna-dela-2023

ZELENA DELOVNA MESTA 2022

Mesečno subvencijo v višini 680 EUR lahko prejmete za zaposlitev brezposelnih na zelenih delovnih mestih. Subvencijo prejemate za največ 12 mesecev. Delovno razmerje je za nedoločen čas.

Več na: https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/zelena-delovna-mesta-2022

HITREJŠI VSTOP MLADIH NA TRG DELA

Subvencije za zaposlitev brezposelnih mladih, starih do 25 let, za nedoločen čas v višini od 5.400 do 8.820 EUR za izbrane delodajalce. Delodajalci zagotavljate tudi mentorstvo ter usposabljanje ali izobraževanje tako osebi kot mentorju v trajanju vsaj 30 šolskih ur/osebo.

Več na: https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/hitrejsi-vstop-mladih-na-trg-dela

UČNE DELAVNICE 2020: SPODBUDE ZA ZAPOSLOVANJE

Mesečna subvencija po 740 EUR za zaposlitev brezposelnih udeležencev praktičnega usposabljanja v programu Učne delavnice. Delovno razmerje je za najmanj pol leta, z možnostjo podaljšanja še za najmanj pol leta. Povabilo je odprto do porabe sredstev, najdlje do 30.12.2022.

Več na: https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/ucne-delavnice-2020-spodbude-za-zaposlovanje

JAVNI RAZPIS ZA RAZVOJ PROSTOVOLJSKIH ORGANIZACIJ

Namen javnega razpisa:

Za organizirano in kakovostno prostovoljsko delo ter za zagotovitev ustrezne usposobljenosti prostovoljcev so potrebne organizacije, ki prostovoljsko delo organizirajo in usmerjajo proces prostovoljstva ter usposobljeni mentorji in koordinatorji prostovoljstva. Javni razpis bo tako spodbujal zaposlovanje mentorjev in/ali koordinatorjev prostovoljstva na različnih vsebinskih in geografskih območjih.

Namen javnega razpisa je sofinanciranje predvidoma 35 delovnih mest za mentorje in/ali koordinatorje prostovoljstva v prostovoljskih organizacijah.

Delo mentorja na področju prostovoljstva obsega skrb za prostovoljce, uvajanje prostovoljcev v delo, motiviranje, svetovanje, vodenje prostovoljcev, povezovanje, spodbujanje, nudenje podpore ipd.

Koordinator prostovoljstva usklajuje delo in procese, povezuje prostovoljce z ljudmi, oblikuje urnike dela prostovoljcev, usklajuje delovanje prostovoljcev z organizacijo, vodstvom, sodelavci ipd.

Rok: 7. 12. 2022

Več na: https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-razvoj-prostovoljskih-organizacij/

Za vse informacije se lahko obrnete na podporno okolje za socialna podjetja za vzhodno regijo:

RASR, Razvojna agencija Savinjske regije, d. o. o.

Ulica XIV. divizije 12

3000 Celje

T: 03 589 40 82

E: nina.erjavec.ceglar@rasr.si, primoz@rasr.si ali razvojna.agencija@rasr.si

Zavod za pomoč družini na domu VITICA, Gornja Radgona, so.p.

Partizanska cesta 15

9250 Gornja Radgona

T: 02 561 15 20

E: dunja.ficko@vitica.si in zora.borko@vitica.si

SLOKVA, zavod za razvoj neizkoriščenih potencialov, so. p.

Podgorska cesta 2

2380 Slovenj Gradec

T: 031 345 095

E: alenka.berloznik@slokva.si ali info@slokva.si

Spremljajte nas na spletni strani projekta https://www.bodisoc.si/ in na FB profilu https://m.facebook.com/bodisoc/

Veseli bomo, če elektronsko sporočilo posredujete vsem, ki bi jih ta tema utegnila zanimati.

SLOKVA,

zavod za razvoj neizkoriščenih potencialov, so. p. 

Podgorska cesta 2,

2380 SLOVENJ GRADEC

 

O admin-wp

Društvo brezposelnih Slovenije - Servis dela, socialno podjetje Savinjska cesta 39, Mozirje
Ta vnos je bil objavljen v Uncategorized. Zaznamek za trajno povezavo.

Dodaj odgovor