Program JD 2017

Nova podružnica DBS-SD v Velenju

Društvo brezposelnih Slovenije – Servis dela, socialno podjetje iz Mozirja (Servis dela) ima svojo podružnico v Velenju, na naslovu Cesta Františka Foita 2, Velenje, oz. na sedežu Društva prijateljev mladine levi breg – Velenje, ki je s sklepo UO DBS-SD in potrditvijo pristopne izjave postal tudi član DBS-SD, so.p. iz Mozirja.

S svojo podružnico “Servis dela” razširja svojo dejavnost na celotno področje SAŠA regije.  S prijavo na Javni razpis ZRSZ v novembru 2016 za JD 2017 ima Servis dela odobren program JD  s področja Okolja in prostora z naslovom : “Varstvo okolja, ohranjanje narave, upravljanje z vodami in spodbujanje trajnostnega razvoja”, ki ga bo izvajalo v celotni Saša regiji.

Program javnih del se izvajamo od 3.1.2017 dalje in bo trajal celo leto, zato že potekajo aktivnosti na realizaciji njegove vsebine.

Več o aktivnostih in rezultatih izvajanja programa JD bomo poročali in objavljali v nadaljevanju pod rubriko Aktualno in Projekti na podstrani Program JD 2017!

Utrinke z delavnice za osebnostno rast: ČAKRE.11. 1.2017